Onze sectoren

4ITEGO Group nv ondersteunt bedrijven in uiteenlopende sectoren bij hun digitale transformatie. Dit doen we niet enkel door hun productontwikkeling te verbeteren, maar ook door hun productieproces te versnellen. Met dat doel leveren we advies, tools, implementaties, support en training. Vanuit de Benelux leveren we oplossingen aan klanten in diverse Europese landen. Onze opgebouwde expertise vormt een absolute meerwaarde aan uw specifieke digitale case.

1

Automotive

De grote busbouwers uit de Benelux rekenen net zoals toonaangevende producenten van trailers en opleggers op onze pragmatische manier van werken. Daarnaast behoren bedrijven die gespecialiseerd zijn in transmissiekasten en first-aid-suppliers tot onze trouwe klanten. Ze delen de nood aan productinnovatie en wensen sneller te ontwikkelen. Meteen rijst ook de vraag om de productkwaliteit te verbeteren en de kostenefficiëntie te optimaliseren.

2

Aerospace en defence

Bedrijven die gespecialiseerd zijn in defensiesystemen op militaire schepen en cruiseschepen, schepenbouwers die onderzeeërs maken voor de defensie-industrie en leveranciers van scheepsonderdelen doen beroep op 4ITEGO Group om hun businessmodel te herbekijken en de transitie te maken naar een dienstverlenende rol, in plaats van puur op productie te focussen (Servitization). Ook op het verzoek om een proactieve analyse te maken – op basis van concrete data – voor de vervangcyclus van onderdelen gaan we graag in.

3

Machinebouwers

Dé machinebouwer bestaat niet. Deze groep klanten is divers en ruim. Heel wat constructeurs van robots, (sorteer)machines en transportsystemen vragen om hun productieproces te begeleiden en te optimaliseren. In dat geval innoveren we het eigenlijke product en versnellen een kostenefficiëntere ontwikkeling. Elke oplossing is afhankelijk van specifieke normen en certificeringen die gelinkt zijn aan individuele sectoren.

4

Consumentengoederen

Consumenten focussen op een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en efficiënt eindproduct. Logischerwijs zijn dat ook de eisen die de producenten stellen. Rendering software of animatiesoftware, inzetbaar ruim voordat het product effectief op de markt komt, is een waardevol instrument om hieraan tegemoet te komen. Het resultaat is een eindproduct dat door de gebruiker gewaardeerd en gekocht wordt.

5

Health care

Sinds COVID-19 neemt de interesse nieuwe(re) technieken toe. Vooral ‘op afstand’ heeft een nieuwe en vaak zeer concrete invulling gekregen. Augmented Reality helpt ondernemingen om een product effectief vanop afstand te monitoren, service te verlenen of zelfs te assembleren. We slagen erin producten via virtuele weg bij de klant te brengen. Nieuwe technologieën bewezen recent dat ze in crisistijd het verschil kunnen maken, dus omarmen we ze volop.

Klaar voor uw digitale transformatie?

Meer over 4ITEGO?